Disclaimer

Algemeen

Hostingvisions (Kamer van Koophandel 27313947), hierna te noemen Hostingvisions, verleent u hierbij toegang tot hostingvisions.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Hostingvisions behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Hostingvisions spant zich in om de inhoud van hostingvisions.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Hostingvisions.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Hostingvisions. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Hostingvisions, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.